Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

بزرگترین و باسابقه ترین موسسه استعدادیابی ایران
88633815 - 021

مدیریت ارتباط

مدیریت ارتباط

هوش اجتماعی خود را افزایش می دهند

کسانی که هوش اجتماعی بالایی دارند دیگران را درک می کنند و به راحتی با دیگران کنار آمده و ارتباط برقرار می نمایند . معمولا دیگران نیز آنها را با محبت ،مسئولیت پذیر و معاشرتی می دانند . در محیط کار با همکاران راحت کار می کنند و با مشتریان ،ابواب جمعی تعامل موفقی دارند.

هوش ارتباطی که با فردیت اجتماعی شما ارتباط دارد شامل درک دیگران ،کفایت اجتماعی ،درک رابطه و چگونگی آن می باشد.

مهارتهای ارتباطی ،باعث بهتر شدن وضعیت سازمان ها و نیز تجارت می شوند و مسئولیت پذیری اجتماعی را بالا می برند . یکی از جنبه های هوش ارتباطی ،توانایی ایجاد کردن و لذت بردن از زوابط دلخواه است . هر مشکلی بدون استثناءبیشتر به روند ارتباط و ابعاد آن بستگی دارد تا به مقولات فنی آن و این مطلب در رابطه های کاری ،خانوادگی یا موقعیت اجتماعی یکسان می باشد.

افراد موفق صاحب نوع صحیحی از ارتباط ،شامل بذل و دریافت توجه و احساس مناسب هستند و دیگران دوست دارند کنار آنها قرار گیرند و احساس آرامش می کنند . اگر شما توانستید روابط رضایت بخشی را برقرار نمایید و در کنار مردم از هر گروه و طبقه احساس راحتی کنید آن زمان است که می توانید ادعا کنید که هوش ارتباطی بالایی دارید.

ارتباط عالی و موثر دارند

ارتباط موثر یکی از رمزهای موفقیت انسان هاست هرکس بتواند با دیگران ،اشیاء، اطراف و حتی لحظه های زندگی خود ارتباط بهتر و موثری برقرار کند احساس موفقیت بیشتری خواهد داشت . برای دستیابی به یک ارتباط خوب و موثر کلامی و غیر کلامی ،علاوه بر داشتن باورهای مناسب لازم است روش ها و مهارت های ارتباط برقرار کردن با دیگران را نیز فرا گرفت.

بسیاری از رفتارهای ما مثل نحوه برقراری ارتباط با دیگران ،محصول عادت های ماست. پس اولین گام کسب آگاهی و شناخت درست اصول ارتباطی برای اصلاح نگرش و کشف مهارت های جدید ارتباطی است . تنها در این صورت است که ما قادر خواهیم بود عادتهای غلط را شکسته و از نوع ارتباط جدید خود احساس لذت کنیم.

ما با توجه به دید و نگرش خود می توانیم به دو گونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم . اگر به نکات مثبت طرف مقابل توجه کنیم از آن مهر ،محبت و صمیمیت و اگر روی نکات منفی او متمرکز شویم ازآن قهر ،دوری و نفرت متولد خواهد شد. ارتباط موثر را این گونه تعریف نموده اند ارتباط موثر رابطه ای است کلامی و غیر کلامی بین دو یا چند نفر که طی آن افراد می توانند عقاید ،خواسته ها ،نیازها و هیجانات خود را بیان نموده و به نوعی احساس رضایت دست یابند که تاثیرات فراوانی روی زندگی دارد که از آن جمله :

  1. تقویت اعتماد به نفس 2- تقویت عزت نفس   3- درک متقابل 4- رضایت از زندگی   5- احساس منفعت

6- تقویت رشد اجتماعی 7- لنتقال صریح پیام به دیگران 8- تامین بخشی از نیازهای اساسی انسان

راهکارها و نکات مهم روانشناختی در ارتباط موثر

- افراد با هم متفاوت هستند با همه افراد نمی توان به یک گونه حرف زد یا ارتباط برقرار کرد. مهم ترین گام ،مخاطب شناسی است یعنی شناخت ویژی های شخصیتی دیگران و رفتار کردن متناسب با آن.

- روحیه هر فردی در رفتار او تاثیر گذار است افراد در وضعیت های روحی متفاوت رفتارهای مختلفی دارند . مثلا آیا وقتی خسته هستیم ، سئوال طرف مقابل را همان گونه پاسخ می دهیم که شاد و بانشاط هستیم ؟بنابراین بهتر است مخاطب در وضعیت روحی خوبی قرار گیرد تا ارتباط موثر برقرار شود هرکس با احترام وارد شود یقینا با مهر خارج خواهد شد.

- نگرش و دنیای هر فردی متفاوت است برخورد غیرمنطقی وجود ندارد هر کس بر اساس منطق خود رفتار می کند چون هرکسی دنیا را از دید خود درک می کند بنابراین برای برقراری ارتباط موثر با دنیا و نگرش دیگران مقابله نکنیم،بلکه نخست دنیای آنها را بپذیریم ، به دنیای آنها پا گذاریم و بعد او را به دنیای خود دعوت کنیم.

- دیگران را بدون قید و شرط بپذیریم و دوست داشته باشیم ما با کسانی که دوستشان داریم به نتیجه می رسیم . بنابراین برای برقراری ارتباط موثر لازم است به اصول دیگران احترام بگذاریم. حتی اگر آنها را قبول نداریم با این کار مجبت و دوست داشتن خود را به آنها نشان می دهیم و یا اگر دیگران را همان گونه که هستند بپذیریم و سعی نکنیم آنها را در قالب خواسته خود شکل دهیم ارتباط موثر شکل می گیرد.

جامعه پذیری بالایی دارند

جامعه پذیری مکانیسم حیاتی برای حفظ جامعه است یعنی جریان تدریجی ،تربیت اجتماعی ،یادگیری راه و رسم جامعه ،فراگرفتن ارزش ها و هنجارها ،ایفای نقش های گوناگون و چگونگی تبعیت از نهادهای اجتماعی است. با این تعریف به راحتی می توان فهمید که افراد موفق جامعه پذیری بالایی دارند یعنی همیشه به دنبال یادگیری ارزش ها و هنجارها در جامعه می باشند و از آنها پیروی می نمایند و قانون را زیر پا نمی گذارند.

انسان به صورت یک موجود ،همراه با یک سلسله نیازهای حیوانی توام با فطرت انسانی و استعدادهای بالقوه اجتماعی شدن به دنیا می آید . جریان جامعه پذیری این امکان را به صورت یک واقعیت در می آورد و بالقوه را تبدیل به بافعل می نماید.

جامعه پذیری فرد را به صورت انسانی متعالی در می آورد و ارزش های انسانی و اجتماعی که از پیش زمینه فرا گرفتن آنها را دارد به او یاد می دهد . جامعه پذیری فرد را با گروه و با فرهنگ جامعه سازگار و هم نوا می سازد و بدون این جریان تداوم زندگی اجتماعی و حفظ موجودیت جامعه امکان پذیر نیست.زمانی که شما جامعه را خوب شناسایی کنید یعنی توانسته اید به نوعی با تمامی افراد تا حدی مدارا کنید و رفتار آنان را در موارد مختلف تشخیص دهید و تا حدودی درباره ارزش ها و ضدر ارزش ها ،نیکی ها و بدی ها ،جرم ها و مجرم ها و... قضاوت نمایید. شما جامعه پذیری بالایی خواهید داشت.

در زندگی از درک و تفاهم بالایی نسبت به دیگران برخوردارند

یکی دیگراز خصوصیات بارز افراد موفق درک کردن دیگران و تفاهمی که در زندگی با اطرافیان دارند است برای دستیابی به افق درک و تفاهم رعایت مواردی ضروری است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره شده است :

  • درک کردن و درک شدن مکمل یکدیگرند و دو جنبه از یک حقیقت را تشکیل می دهند فردی که بخواهد دیگران او را درک کنند باید خود را در موقعیتی قرار دهد که درک شود. نتیجه ای که به دست می آید این است که نباید فقط منتظر ماند تا دیگران فرد را درک کنند بلکه او نیز به سهم خود باید مبادرت به کارها و فعاییت هایی بنماید تا موقعیت مناسب برای درک شدن را بیابد.
  • شناخت انتظارات اطرافیان گام دم در مسیر درک و تفاهم است . شناخت توقعات منطقی و تامین به موقع آنها راه را بر دوستی ها و صمیمیت هموار می کند .لازمه چنین امری این است که دیگران نیز میان انتظارات منطقی و غیرمنطقی تفکیک قائل شوند.
  • اعتماد و اطمینان بر پایه پل عاطفی بنا می شود از عواطف عمیق و موثر می توان به اعتماد دست یافت و لازمه چنین ارتباطی خارج شدن از دایره خودمحوری و خودبینی است تا فراتر از توجه به خویشتن بتواند به دیگران و اطرافیان نزدیک شود تا ارتباطی بر پایه درک و تفاهم ایجاد شود.
  • رعایت اصول ارتباط موثر در آرامش زندگی نقش بنیادین داشته و هر گونه تشنج را از فضای ذهن دور می کند.                                                                      

 

ارسال نظر

سبد خرید شما

سبد خالی است

اطلاع رسانی

برای دریافت نمایندگی با شماره 02188633815 تماس حاصل فرمایید

اشتراک خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آمار

  • بازدید امروز: 33
  • بازدید دیروز: 1314
  • بازدید کل: 4765684